Çocuk Terapisi Nedir?

Çocukluk, doğumdan ergenliğe kadar olan; insan kişiliğinin, ruhsal dünyasının ve geleceğinin temellerinin atıldığı çok önemli bir yaşam dönemidir. Çocuğun anne-baba ve diğer sosyal çevre üyeleriyle ilişkileri yaşamın tamamını etkileyeceği için sağlıklı geçirilmesi çok önemlidir. Bu konuda alınacak zamanında ve yeterli tedbirler tahmin edilenden çok daha büyük öneme sahiptir.

Çocuk terapisi, çocukların davranışsal, bilişsel, duygusal ve ruhsal gelişimine odaklanarak; bu alanlarda gözlenen zorluk ve sorunları farklı terapi yöntem ve teknikleriyle ele alan iyileştirme çabasıdır. Bu çabanın temel amacı; bedensel ve ruhsal açıdan zorlanan çocuk ile anne-babası üzerinden gerekli müdahaleler yaparak sağlıklı bir çocukluk süreci geçirilmesine katkı sağlamaktır.

Çocuk Terapisine Kimler Başvurmalıdır?

Çocuğunda gelişimsel sorun ve zorluklar olduğunu fark eden her anne-baba çocuk terapisine başvurabilir. Ayrıca çocuk eğitiminde anne-babalık rolleri konusunda destek ihtiyacı olan ebevenler de çocuk terapisine başvurabilir. Çocuk terapisinin bazı çalışma alanları şunlardır:

-Her tür fobik (korkuya dayalı) sorunlar: Her türlü hayvan fobisi, karanlık fobisi, yalnızlık fobisi vb.

-Travmatik yaşantılar: Deprem, kaza, şiddet, taciz vb.

-Alt ıslatma

-Tırnak yeme

-Okula uyum sorunları

-Takıntı (OKB) sorunları

-Kayıp ve yas süreci

-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

-Öğrenme güçlüğü

-Yeme bozuklukları

-İletişim sorunları

-Öfke kontrolü ve duygu yönetimi

-Gelişimsel görevleri destekleme

-Verimli ders çalışma

-Motivasyon ve akademik başarı

-Teknoloji kullanımı ve internet bağımlılığı

Çocuk Terapisi Nasıl Yapılır?

Çocuk terapisinde ilk görüşme 75 dakika, daha sonraki görüşmeler 50 dakikalık seanslar şeklinde planlanır. İlk görüşmede, var olan aksaklık ve sorun durumu aile ile yapılan görüşme ve çocukla yapılan çalışmalarla ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Terapi süreci terapist ve aile tarafından yapılandırılır ve çerçeve belirlenir. Gerekli görüldüğünde çocuk psikiyatrik ve farmakolojik değerlendirme için ilgili uzmana yönlendirilebilir. Aile ilişkileri ile ilgili alanlarda çocuk aile ile birlikte aile terapisine yönlendirilebilir. Terapi sürecinde aile yapacakları konusunda sürekli bilgilendirilir.