Ergen Terapisi Nedir?

Yetişkinliğin ilk adımı olarak kabul edilen ergenlik, çocukluk ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemidir. Ergen birey, çocuksu tutum ve davranışlar yerine olgun tutum ve davranışlar sergilemeye başlar ve erişkin rolüne psikolojik olarak hazırlanılır. Ergenlik dönemine giren gençlerde kimlik arayışı, sosyalleşme, ait olma ihtiyacı, cinsel ve fiziksel gelişim vb. nedenlerle uyum sorunları gözlenebilir. Ergen ve aile için keyifli geçebilecek bir süreç zorlu geçebilir.
Ergen terapisi, ergen yaşamında yer alan ruhsal ve psikolojik; sorun ve zorlukları farklı terapi yöntem ve teknikleriyle ele alan iyileştirme çabasıdır. Bu çabanın temel amacı, bedensel ve ruhsal açıdan ergen bireyin kendisi ve sorunlarının farkında olmasına; yaşadığı problemleri çözme becerisi kazanmasına; kendisini, ailesini ve yaşamını önemseyen, çevresiyle ve kendisiyle barışık bir birey olmasına katkı sağlamaktır.

Ergen Terapisine Kimler Başvurmalıdır?

İçinde bulunduğu ergenlik sürecinde sorunlar ve zorluklar olduğunu fark eden; yaşadığı zorlukların nedenlerini bulmaya ve çözüm yolları üretmeye çalışan; var olan yaşam konforunu daha iyi düzeylere çekmek isteyen her ergen birey, ergen terapisine başvurabilir. Bununla birlikte ergen bireylere sahip aileler, çocukları ve kendileri için daha sağlıklı bir ergenlik süreci geçirmek için ergen terapisi desteği alabilirler. Ergen terapisinin bazı çalışma alanları şunlardır:

-Anksiyete (kaygı) bozuklukları
-Her tür fobik (korkuya dayalı) sorunlar: Sosyal fobi, her türlü hayvan fobisi, kapalı alan fobisi, karanlık fobisi, yalnızlık fobisi vb.
-Travmatik yaşantılar: Deprem, kaza, şiddet, taciz vb.
-Takıntı (OKB) sorunları
-Kayıp ve yas süreci
-Dürtü kontrol bozukluğu
-Yeme bozuklukları
-Zararlı madde kullanımı sorunları
-Stres yönetimi
-İlişki ve iletişim sorunları
-Öfke kontrolü ve duygu yönetimi
-Karar verme ve sorun çözme sorunları
-Yaşam becerileri eğitimi
-Sosyal uyum çalışmaları
-Risk yönetimi becerisi
-Gelişimsel görevleri destekleme
-Verimli ders çalışma
-Motivasyon
-Dikkat ve konsatrasyon sorunları
-Teknoloji kullanımı ve internet bağımlılığı

Ergen Terapisi Nasıl Yapılır?

Ergen terapisinde ilk görüşme 75 dakika, daha sonraki görüşmeler 50 dakikalık seanslar şeklinde planlanır. İlk görüşmede, var olan aksaklık ve sorun durumu ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Terapi süreci terapist ve danışan tarafından yapılandırılır ve çerçeve belirlenir. Gerekli görüldüğünde danışan psikiyatrik ve farmakolojik değerlendirme için ilgili uzmana yönlendirilebilir. Aile ilişkileri ile ilgili alanlarda danışan aile ile birlikte aile terapisine yönlendirilebilir.