Yetişkin Terapisi Nedir?

Bir insanın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için fiziksel sağlığı ile birlikte ruhsal sağlığı da çok önemlidir. Yaşamın koşuşturmacası içinde insan kendisi, düşünceleri, duyguları ve yaşantıları üzerine yeterince odaklanamamaktadır. Öz farkındalık sorunu bir çok insanın yaşadığı temel bir sorundur. Bu soruna bağlı olarak gelişen fiziksel ve ruhsal sorunlar insan yaşamının her alanını kapsayabilmektedir.

Yetişkin terapisi, insan yaşamında yer alan ruhsal ve psikolojik; sorun ve zorlukları farklı terapi yöntem ve teknikleriyle ele alan iyileştirme çabasıdır. Bu çabanın temel amacı, bedensel ve ruhsal açıdan kişinin kendisinin ve sorunlarının farkında olmasına, yaşadığı sorunları çözme becerisi kazanmasına, kendisini ve yaşamını önemseyen, çevresiyle ve kendisiyle barışık bir birey olmasına katkı sağlamaktır.

Yetişkin Terapisine Kimler Başvurmalıdır?

Yaşamında sorunlar ve zorluklar olduğunu fark eden; yaşadığı zorlukların nedenlerini bulmaya ve çözüm yolları üretmeye çalışan; var olan yaşam konforunu daha iyi düzeylere çekmek isteyen her yetişkin birey yetişkin terapisine başvurabilir. Yetişkin terapisinin bazı çalışma alanları şunlardır:
-Depresyon
-Anksiyete (kaygı) bozuklukları
-Her tür fobik (korkuya dayalı) sorunlar: Sosyal fobi, her türlü hayvan fobisi, kapalı alan fobisi, karanlık fobisi, yalnızlık fobisi vb.
-Travmatik yaşantılar: Deprem, kaza, şiddet, taciz vb.
-Takıntı (OKB) sorunları
-Kayıp ve yas süreci
-Paniatak
-Dürtü kontrol bozukluğu
-Yeme bozuklukları
-Zararlı madde kullanımı sorunları
-Stres yönetimi
-İlişki ve iletişim sorunları
-Öfke kontrolü ve duygu yönetimi
-Kişilik yapıları ve sorunları
-Karar verme ve sorun çözme sorunları
-Kariyer planlama ve mesleki doyum sorunları

Yetişkin Terapisi Nasıl Yapılır?

Yetişkin terapisinde ilk görüşme 75 dakika, daha sonraki görüşmeler 50 dakikalık seanslar şeklinde planlanır. İlk görüşmede var olan aksaklık ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Terapi süreci terapist ve danışan tarafından yapılandırılır ve çerçeve belirlenir. Gerekli görüldüğünde danışan psikiyatrik ve farmakolojik değerlendirme için danışanı ilgili uzmana yönlendirilebilir. Aile ilişkileri ile ilgili alanlarda danışan aile terapisine yönlendirilebilir.